oferta


• projekty architektoniczne w zakresie koncepcyjnym
• aranżacja wnętrz prywatnych, biurowych i komercyjnych
• metamorfozy wnętrz istniejących

⚫⚫ pakiet 1|2
1.inwentaryzacja
• wizja lokalna
• pomiary układu ścian, okien, drzwi, wysokości sufitów, nadproży, lokalizacji instalacji
*możliwość dostarczania zwymiarowanych podkładów przez Klienta
• forma:rysunek techniczny
2.analiza funkcjonalna
•ustalenie programu funkcjonalnego pomieszczeń:mebli,sprzętów i urządzeń
•kilka wariantów aranżacji z komentarzem
•schemat instalacji elektrycznej i sanitarnej
•forma:rzut
*możliwość pominięcia lub opracowania
dla wybranych pomieszczeń
⚫⚫⚫ pakiet 1|3
1.inwentaryzacja
• wizja lokalna
• pomiary układu ścian, okien, drzwi, wysokości sufitów, nadproży, lokalizacji instalacji
*możliwość dostarczenia zwymiarowanych podkładów przez Klienta
• forma:rysunek techniczny
2.analiza funkcjonalna
•ustalenie programu funkcjonalnego pomieszczeń:mebli,sprzętów i urządzeń
•kilka wariantów aranżacji
z komentarzem
•schemat instalacji elektrycznej i sanitarnej
•forma:rzut
*możliwość pominięcia lub opracowania
dla wybranych pomieszczeń
3a.koncepcja aranżacji wnętrz-specyfikacja
• lista elementów i materiałów wyposażenia zastosowanych na wizualizacji
•forma:strona html
*możliwość  opracowania dla wybranych pomieszczeń
3b.koncepcja aranżacji wnętrz-wizualizacje• wizualizacje przedstawiające rozwiązania stylistyczne,kolorystyczne i materiałowe
• dobór wyposażenia oraz materiałów
ściennych i podłogowych
forma:pliki jpg
*możliwość opracowania dla wybranych pomieszczeń
• następujące po sobie etapy projektowe wymagają opracowania etapu poprzedniego
• poszczególne pomieszczenia można opracowywać w rożnych zakresach
⚫⚫⚫⚫⚫⚫ pakiet 1|6 
1.inwentaryzacja
• wizja lokalna
• pomiary układu ścian, okien, drzwi, wysokości sufitów, nadproży, lokalizacji instalacji
*możliwość dostarczenia zwymiarowanych podkładów przez Klienta
• forma:rysunek techniczny
2.analiza funkcjonalna
•ustalenie programu funkcjonalnego pomieszczeń:mebli,sprzętów i urządzeń
•kilka wariantów aranżacji z komentarzem
•schemat instalacji elektrycznej i sanitarnej
•forma:rzut
*możliwość pominięcia lub opracowania
dla wybranych pomieszczeń
3a.koncepcja aranżacji wnętrz-specyfikacja
• lista elementów i materiałów wyposażenia zastosowanych na wizualizacji
•forma:strona html
*możliwość  opracowania dla wybranych pomieszczeń
3b.koncepcja aranżacji wnętrz-wizualizacje• wizualizacje przedstawiające rozwiązania stylistyczne,kolorystyczne i materiałowe
• dobór wyposażenia oraz materiałów
ściennych i podłogowych
forma:pliki jpg
*możliwość opracowania dla wybranych pomieszczeń
4.projekt wykonawczy wnętrz
• rysunki techniczne z wymiarami: układ ścian, sufitów, podłóg oraz elektryki,projekt łazienki, kuchni, charakterystyczne kłady ścian, projekty zabudów meblowych
• forma:rysunek techniczny
5.kosztorys
• zestawienie excel umożliwiające kontrolę nad budżetem inwestycji, zawierające informację o ilości i cenach potrzebnych materiałów, producentach
i wybranych modelach wyposażenia
• zebranie ofert na poszczególne elementy wyposażenia wnętrza
• forma:zestawienie excel
6a.nadzór autorski
• wizyty na budowie
• koordynowane prac wykończeniowych
• konsultacje alternatywnych
rozwiązań technicznych
• aktualizacja projektu w oparciu
o zmiany naniesione na budowie
6b.nadzór inwestorski
• dokonywanie  zakupów
• koordynacja budżetu inwestycji
• spotkania z Klientem
• następujące po sobie etapy projektowe wymagają opracowania etapu poprzedniego
• poszczególne pomieszczenia można opracowywać w rożnych zakresach

Rozliczenia wyłącznie na podstawie faktury bez podatku VAT
z korzyścią dla Klienta indywidualnego.

zapraszam do kontaktu!